top of page

SERVEIS

Cada un dels nostres serveis es gestiona a partir  d'un únic interlocutor, un coordinador/a que serà la persona de referència i que acompanya la seva evolució, introduint la millora contínua com a filosofia de treball i supervisant la tasca diària que es porta a terme.

El nostre equip de treball central està format per professionals especialitats en diferents matèries com l'administració i gestió econòmica, la pedagogia, enginyeria i arquitectura, informàtica, dret, psicologia, comunicació, medi ambient,  seguretat i riscos laborals entre d'altres, que permeten oferir una gestió integral a qualsevol servei i que l'acompanyen des del seu disseny i plantejament a l'execució diària de la prestació, donant suport a la coordinació i a l'equip de treball de gestió directa.

ESCOLES BRESSOL

Partim d'un projecte pedagògic en una única gestió coordinada on l'infant és el protagonista i família i escola treballa conjuntament.

EQUIPAMENTS
SERVEIS AUXILIARS

Redacció de projectes, organització d'actes, atenció a la dependència, recepció, consergeria, atenció al públic, neteja, jardineria i manteniment.

bottom of page